Yatay Rotorlu Seperatörler

Yatay rotorlu seperatörler, karosel tipi manyetik ayırıcının dikey olarak döndürülmesi şeklinde düşünülebilir. En çok tercih edilen yatay rotorlu seperatör, Ferrous Wheel isimli seperatördür.

Çalışma Prensibi

Bu seperatörde, pülp halindeki besleme üst kısımdan yapılmakta ve tanecikler matriks malzemesinin içinden geçerken manyetik olan taneler bunların arasında tutulmaktadır. Halka ile birlikte dönen matriks üzerindeki malzeme daha sonra verilen yıkama suyu ile halkanın ortasından alınarak ayrım gerçekleştirilmektedir. Matriks hareketli olduğu için tıkanma yaşanabilir.

Ferrous Wheel Seperatörün Özellikleri

Seperatörün dakikadaki devir sayısı 0,3 ile 4 arasında değişmektedir. Devir sayısı uygulama alanına göre belirlenir. Halka çapı 2,5 metredir. Seperatörün kapasitesi 150 tona kadar çıkabilir. Besleme boyutu 1,3 mm ile 5 mikron arasındadır.

Bazı yeni nesil yatay rotorlu ayırıcılarda, dikey manyetik ayırıcılara titreşim de verilmekte ve bu yolla hem seçimlilik arttırılmakta hem de matrikslerin tıkanması büyük ölçüde önlenebilmektedir. Bunun için Çin’de Slon manyetik seperatör adında bir cihaz geliştirilmiştir. Diğer taraftan pülp beslemesinin alttan yapıldığı cihazlar da mevcuttur. Bu şekilde pülpün hızı ayarlanabilmekte ve daha etkili bir ayırma gerçekleştirilebilmektedir.

Kullanım Alanları

Yatay rotorlu veya bir diğer adıyla dikey yaş manyetik seperatörler (VMS) genellikle; demir cevherleri, ilmenit, manganez, kromit, silis kumu ve feldispatların zenginleştirilmesi için kullanılırlar. Yatay rotorlu seperatörlerin manyetik alan şiddetleri 10 000 ile 15 000 Gauss arasında değişmektedir.

Benzer Ürünler

Menü