MANYETİK SEPERATÖRLERİN KULLANIM ALANLARI

19.yy’ ın sonlarında kullanılmaya başlanan manyetik seperatörler, cevher hazırlama işlemlerinde ve endüstrinin pek çok alanında yaygın olarak bulunmaktadır.

Düşük alan şiddetleriyle çalışan seperatörler, günümüzde 50.000 Gauss gücüne kadar manyetik alan üretebilme kapasitesine sahiptir. Manyetik Seperatörlerin kullanıldığı üç temel alan söylenebilir.

  1. Cevher zenginleştirme
  2. Geri kazanım
  3. Koruyucu

Cevher Zenginleştirme

Manyetik seperatörler ağırlıklı olarak cevher zenginleştirme alanında kullanılır. Manyetit, nadir toprak elementleri, nikel, elmas, krom, kalay, tungsten, titanyum, manganez, alüminyum, baryum, molibden, germanyum, kil, kum ve seramik hammaddeleri gibi pek çok mineralin saflaştırılması için seperatör kullanılır.

Geri Kazanım

Ağır ortama sahip kömür yıkama tesislerindeki manyetit veya ferrosilikonun geri kazanılması için manyetik seperatörler kullanılır. Ağır ortam oluşturucu olarak kullanılan toz manyetit, manyetik tambur seperatör ile geri kazanılır. Düşük manyetik alan üreten tambur seperatörler ile %99 oranında geri kazanım sağlanabilmektedir.

Bir diğer geri kazanım alanı ise evsel atıklardan demirli parçaların ayrılmasıdır. Hurdaları aklınıza getirirseniz, ne kadar büyük bir geri kazanım kapasitesine sahip olduğunu fark ederseniz. Özellikle bu alanda demirli parçaların paramanyetik veya diamanyetik ürünlerden ayrılması için manyetik seperatöre ihtiyaç vardır.

Koruyucu Amaçlı

Cevher hazırlama tesislerinde, kırıcı işlemi uygulanmadan önce cevherin korunması için manyetik seperatörler kullanılır. Cevher, kırıcıya girmeden önce üzerine yapışan herhangi bir metal parçası var ise manyetik seperatör yardımıyla temizlenir ve kırıcı işlemi o şekilde uygulanır. Cevherin üzerine yapışmış metal parçaları kırıcı cihaza yüksek ölçüde zarar verdiğinden dolayı, manyetik Seperatörlerin bu alanda kullanımı oldukça önemlidir.

Yukarıda belirttiğimiz amaçlar dışında da manyetik seperatörler tarihten günümüze çevre, gıda, ilaç, kimya, su, cam, mantar ve tekstil işleri gibi çeşitli alanlarda kullanılmışlardır ve kullanılmaya devam etmektedirler. Günümüzde, manyetik Seperatörlerin kullanıldığı en dikkat çekici alanlardan bir tanesi kolloidal çamurlu sulardan ağır metallerin ayrıştırılması sürecidir. Bir sıvıdan ağır metal ayrıştırılması için yüksek şiddetli manyetik alana ihtiyaç vardır. Bu nedenle kolloidal çamurlu suların temizlenmesi için yüksek alan şiddetli ve yüksek alan gradyanlı manyetik seperatörler tercih edilmektedir.

Manyetik Seperatörlerin kullanım alanları her geçen gün, yapılan çalışmalar sayesinde genişletilmektedir. Kullanıcıların, endüstrinin talepleri doğrultusunda geliştirme çalışmaları devam eden seperatörleri, ileriki günlerde hiç aklımıza gelmeyecek bir alanda kullanılırken görmemiz mümkün olabilir.

Benzer Ürünler

Menü