Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Seperatör Alternatifleri

Yüksek alan şiddetli yaş manyetik seperatörleri anlattığımız yazımızda, seperatörlerin karosel ve hazne olmak üzere iki farklı tipte üretildiğini belirtmiştik. Aynı yazımızda, Gill ve Jones seperatörleri ile ilgili detaylı bilgiler verdik. Yazımızda belirtmiş olduğumuz seperatörlere alternatif olarak 3 farklı seperatör için bilgiler vereceğiz.

Krupp Sol Seperatörü; Bu seperatörün üretiminde geleneksel elektromıknatıs tasarımı yerine selenoid tasarım kullanılmaktadır. Başka bir deyişle, akım geçen telin merkezinde ferromanyetik bir malzeme bulunmamakta, sarım merkezi hava ile doldurulmaktadır.

WHIMS Seperatörü; Roche Mining tarafından geliştirilen bu seperatör kollektörle beslemelidir. İlk uygulama 1978 yılında rutil mineralinin saflaştırılması için gerçekleştirilmiştir. Manyetik alan şiddeti 20.000 Gauss’a kadar çıkabilmektedir.

Cyclic Seperatörü; Bilinen diğer adıyla kesikli seperatör, hazne tipi yaş manyetik seperatörlere bir örnektir. Kesikli çalışan bu ayırıcılarda manyetik olmayan mineraller haznenin üstünde bulunan çıkıştan alınmaktadır. Hazne içerisindeki matriks üzerinde tutulan manyetik mineraller zaman zaman manyetik alan kaldırılarak ortamdan uzaklaştırılır. Daha çok demir ve titanlı bileşiklerin kaolen mineralinden ayrılmasında kullanılmaktadır. Bu ayırıcıların en büyük avantajı düşük demir oranı nedeni ile diğer manyetik ayırıcılara kıyasla daha hafif olmasıdır. Cyclic seperatörlerin en büyük dezavantajı ise, yüksek manyetik alan oluşturabilmek için yüksek enerji kullanımlarıdır. Manyetik alan şiddetleri 20.000 Gauss’a kadar çıkabilen seperatörler, hazne tipi seperatörlerin en çok tercih edilen tipidir.

Karosel tipi manyetik ayırıcıların en büyük dezavantajı ise seçimliliğin düşük olmasıdır. Bunun yanı sıra bilyalar, çubuklar, oluklu plakalar ve çelik yünü gibi matriks malzemesinin ince boyutlu tanelerle zaman içinde tıkanmasıdır. Bu dezavantajın ortadan kaldırılması için halka şeklinde dönen yatay rotorlu manyetik ayırıcılar geliştirilmiştir.

Karosel tipi manyetik ayırıcıların en büyük dezavantajı ise seçimliliğin düşük olmasıdır. Bunun yanı sıra bilyalar, çubuklar, oluklu plakalar ve çelik yünü gibi matriks malzemesinin ince boyutlu tanelerle zaman içinde tıkanmasıdır. Bu dezavantajın ortadan kaldırılması için halka şeklinde dönen yatay rotorlu manyetik ayırıcılar geliştirilmiştir. Yatay rotorlu manyetik seperatörler ile ilgili detaylı bilgiye, Yatay Rotorlu Seperatörler başlıklı yazımızda ulaşabilirsiniz.

Benzer Ürünler

Menü