kullanım amacı

manyetik seperatörler, cevher hazırlama işlemlerinde ve endüstrinin pek çok alanında yaygın olarak bulunmaktadır.

MANYETİK SEPERATÖRLERİN KULLANIM ALANLARI

19.yy’ ın sonlarında kullanılmaya başlanan manyetik seperatörler, cevher hazırlama işlemlerinde ve endüstrinin pek çok alanında yaygın olarak bulunmaktadır. Düşük alan şiddetleriyle çalışan seperatörler, günümüzde 50.000 Gauss gücüne kadar manyetik alan…

Menü