Ürünlerimiz

Çift Sensörlü Metal Dedektörler

Çift yönden algılamalı metal dedektörler konveyör bant uygulamaları için yüksek hassasiyetli uygulamalara imkan tanır. Bantın alt ve üstüne monte edilir. Bant üstünden geçen malzeme içindeki metalleri algılar. Tek sensörlü metal…

TEKNİK FÖY İSTE

Tek Sensörlü Metal Dedektörler

Tek sensörlü dedektörler tek yönden algılamalı olup en basit yapıdaki dedektörlerdir. Bantın genellikle alt kısmına monte edilir. Dedektör bant üzerinden geçen ana malzeme içerisindeki istenmeyen metalleri algılar ve kontrol panosu…

TEKNİK FÖY İSTE

Manyetik Sac Ayırıcılar

Manyetik sac ayırıcılar genellikle üst üste dizilmiş sac tabakalarını özel manyetik plakalar yardımı ile birbirinden ayrılmasını sağlar. Kullanım alanları otomasyon veya insan gücüyle seri imalatın yapıldığı otomotiv, sac imalat, beyaz…

TEKNİK FÖY İSTE

Elektromanyetik Kaldıraçlar

Hurda taşıma magnetleri ferromanyetik metal hurdaların taşınması ve aktarılması için kullanılmaktadır. Magnet gövdesi tek parça döküm olarak imal edilmekte olup manyetik alan kaybı en aza indirilmektedir. Magnet alt zırh kapağı…

TEKNİK FÖY İSTE

Elektromanyetik Filtre

Elektromanyetik filtreler malzeme üzerinde homojen yüksek manyetik alan şiddeti oluşturarak ferrous ve paramanyetik partiküllerin akışkan içerisinden elenmesinde kullanılmaktadır. Filtre manyetik alan şiddeti kademeli olarak ayaralanarak optimum tüketim ve Gauss tayini…

TEKNİK FÖY İSTE

Roll Manyetik Separatörler

İnce tane boyutlu hassas manyetik eleme ve zenginleştirmenin talep edildiği uygulamalarda roll manyetik separatörler kullanılmaktadır. Mekanik prosesten geçirilmiş olan ince boyutlu nemsiz malzeme, besleme haznesi yardımıyla separatör üzerindeki banta homojen…

TEKNİK FÖY İSTE

Yaş Manyetik Tambur Separatörler

Sıvı akışkan prosese hakim uygulamalarda cevher zenginleştirme amaçlı yaş manyetik tambur separatörler tercih edilmektedir . Malzeme besleyici üzerinden tambur separatöre beslenir, manyetik duyarlılığı olan malzeme tamburun manyetik alanından etkilenerek tambur…

TEKNİK FÖY İSTE

Kuru Manyetik Tambur Separatörler

Manyetik alan şiddeti ayarlanabilir kuru manyetik tambur separatörler ince tanecik yapılı metal malzemelerin: maden cevheri, tahıl, kuru gıda, yapı kimyasalları, plastik, taş vb. ürünlerin içerisinden ayıklanmasında ve manyetik malzeme zenginleştirilmesinde…

TEKNİK FÖY İSTE

Eddy Current Uygulamaları

Eddy Current Separatörler diamanyetik (non-ferrous) malzemelerin sistemden ayıklanmasında kullanılmaktadır. Eddy Current Separatorler üzerindeki tamburun belirli bir hızla dönmesiyle tambur çevresinde eddy akımı oluşturur ve yanal manyetik akıya sahip Aluminyum malzemelerin…

TEKNİK FÖY İSTE
Menü