YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ MANYETİK SEPERATÖRLER

Yüksek alan şiddetli yaş manyetik seperatörler, son yıllarda gerçekleştirilen en önemli gelişme olarak görülmektedir. Bu seperatörlerin en dikkat çekici özelliği, yüksek alan şiddetinin yanı sıra yüksek gradyanlı olmalarıdır. Manyetik alan şiddetinin 24000 Gauss’a çıkabildiği yaş manyetik seperatörler ile mikronluk ayrıştırmalar yapılabilmektedir.

Yüksek alan şiddetli yaş manyetik seperatörler iki şekilde üretilir.

  1. Karusel tipi yüksek alan şiddetli yaş manyetik seperatörler
  2. Hazne tipi yüksek alan şiddetli yaş manyetik seperatörler

Karosel tipi yüksek alan şiddetli manyetik seperatörler

Dairesel oluk şeklinde olan seperatörler, dikey eksen etrafında dönerek kesiksiz ayırma yapabilirler. Karosel tipli seperatörlere örnek olarak Gill, Jones ve Krupp Sol seperatörler verilebilir. 15000 Gauss manyetik alan üretebilen bu seperatörler saatte 150 ton ayırma kapasitesine sahiptirler. Hazne tipi yüksek alan şiddetli yaş manyetik seperatörlere örnek olarak ise Metso Mineral seperatörü söylenebilir.

Gill Seperatörü; çalışma prensibi, oluklu hale getirilmiş bir rotorlu elektro mıknatıs kutupları arasında dönmektir. Kutupların bulunduğu alandan, temizlenmek istenen malzeme koyulur. Malzeme üzerinde bulunan zayıf manyetik mineraller oluklara yapışır. Daha sonra olukların manyetik alan dışına alınarak temizlenmesiyle zayıf manyetik mineraller ayrıştırılmış olur.

Jones Seperatörü; bu seperatörün üretiminde rotor yerine oluklu plakalar kullanılmıştır. Bu şekilde seperatörün manyetik alan kapasitesi arttırılmıştır. Jones seperatörleri zayıf manyetik alan özelliği olan minerallerin ayrıştırılması için kullanılırlar.

Krupp Sol Seperatörü; selenoid tasarım ile üretilen bu seperatörlerin manyetik alan şiddeti 20000 Gauss’a kadar çıkabilmektedir. Solenoid tasarım, sarım merkezinin hava ile dolu olması yani boş olması anlamına gelmektedir.

Metso Mineral seperatörü; Manyetik alan şiddetleri 20000 Gauss civarında olan bu seperatörler kesikli çalışırlar. Ağırlıklı olarak demir ve titanlı bileşenlerin kaolin minerallerinden ayrıştırılması için kullanılırlar. Metso mineral seperatörlerin en büyük avantajı diğer seperatörlere göre daha hafif olmalarıdır. Bunun nedeni olarak ise yapımında düşük demir kullanılması gösterilmektedir.

Bütün yüksek alan şiddetli seperatörlerin en büyük dezavantajı, yüksek manyetik alan üretebilmek için, yüksek elektrik gücüne ihtiyaç duymalarıdır. Ancak ihtiyaç doğrultusunda, kar-zarar oranına bakıldığında kullanılan yüksek elektrik, üretilen yüksek manyetik alan gücü dezavantaj olarak görülmemektedir.

Benzer Ürünler

Menü