düşük alan şiddetli seperatör

Düşük alan şiddetli yaş manyetik seperatörler, 500-5000 Gauss arasında manyetik alana sahiptir.

Düşük Alan Şiddetli Yaş Manyetik Seperatörler

Düşük alan şiddetli yaş manyetik seperatörler, 500-5000 Gauss arasında manyetik alana sahiptir. 10 mm veya daha ince tanelerin zenginleştirilmesi için kullanılırlar. Seperatörlerde sabit veya elektromıknatıslar kullanılabilir. Farklı türlerde imal edilen…

Her ne kadar düşük manyetik alanlı olduğu söylense de bu seperatörlerin de manyetik alanları oldukça yüksektir.

Düşük Alan Şiddetli Kuru Manyetik Seperatörler

Adından da anlaşılacağı gibi düşük manyetik alana sahip seperatörlerdir. Düşük manyetik alanlı bir seperatör nasıl işime yarayabilir diye düşünebilirsiniz? Her ne kadar düşük manyetik alanlı olduğu söylense de bu seperatörlerin…

Kuru, Yaş, Düşük Alan ve Yüksek Alan olmak üzere 4 tür manyetik seperatör vardır.

ALTERNATİF MANYETİK SEPERATÖRLER

Yapılan çalışmalar sonucunda, manyetik seperatörlere alternatif olarak; düşük alan şiddetli, yüksek alan şiddetli, kuru ve yaş olmak üzere farklı imitasyon manyetik seperatörler geliştirilmiştir. Endüstride kullanılan manyetik seperatörlerin başlıcaları; Jones, Permos,…

Menü