Mıknatısla Yapabilecekleriniz

Mıknatıs, manyetik alana sahip bir nesnedir. Yani kuzey kutbu ve güney kutbu vardır. Düzensiz yörüngelere ve düzensiz dönüşe sahip elektronlardan oluşur. Bu manyetik atomlar, manyetik alanı oluşturmak için köknar düz çizgilere hizalanır. Hizalamanın yönü de düzenli bir hat izler.

Mıknatısların bildiğimiz en temel çalışma prensibi, karşıt kutupların birbirini çekmesi ve benzer kutupların birbirini itmesidir. İtme ve çekme mıknatısta bulunan manyetik olarak yüklü atomların yarattığı alana bağlıdır.

Mıknatısın kutupları

Mıknatıslardan bahsederken, mıknatısların kutuplarını göz ardı etmek imkansızdır. Dünyamız bile, kendi kuzey ve güney kutbuna sahip manyetik bir alan oluşturur. Kuzey Kutbu ve Dünya’nın Güney Kutbu gerçekten de gerçek manyetik kutuplardır. Bu bir pusula ile daha iyi anlaşılabilir. Bir pusula pimi, Dünya’nın manyetik alanına çekildiği için daima kuzeyi gösterir.

Bir mıknatısın kuzey kutbu başka bir mıknatısın kuzey kutbunu iter. Benzer şekilde, bir mıknatısın güney kutbu başka bir mıknatısın güney kutbunu iter. Bir mıknatısın kuzey kutbu başka bir mıknatısın güney kutbunu çeker. Aynı şekilde bir mıknatısın güney kutbu ise başka bir mıknatısın kuzey kutbunu çeker.

Bir mıknatısın elektrikle mekanik kullanımı; mıknatısın elektrik enerjisini harekete geçirmek için kullanıldığı işlemi içerir. Mıknatısın mekanikten elektrik kullanımı ise mekanik enerjinin başarıyla elektrik enerjisine dönüştürülebildiği süreçtir. Mıknatısın mekanikten mekanik kullanımı, itme ve çekim içeren herhangi bir mıknatısın temel işlevidir. Bir mıknatısın mekanik-ısı fonksiyonu; hareketin termal güce dönüştürüldüğü süreçtir. Bu amaçla bir manyetik alan kullanılır.

Mıknatısların ortak fonksiyon alanları

Endüstriyel kullanım

Mıknatıslar, elektrik enerjisinden başlayarak çeşitli endüstrilerde kullanılır. Manyetik alan içeren elektrik jeneratörleri, mekanik enerjiyi elektriğe dönüştürmeye yardımcı olur. Motorların içinde elektriği mekanik çalışmaya uygun hale getirmek için bir mıknatıs vardır.

Tıbbi Amaçlar

Çeşitli sağlık testleri için cihazlarda manyetik alan kullanılır. Bu duruma en güzel örnek; vücudumuzda net resimsel anlayış yaratan radyo sinyalleri üretmek için manyetik alanları kullanan MRI makineleridir.

Elektronik

Bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar, verilerin okunmasına yardımcı olan manyetik alanları kullanır. Manyetik sinyaller, elektronik sinyalleri ses titreşimini duyduğumuz şeye dönüştürmek için kullanılmaktadır.

Bunun gibi kullanışlı olmasının yanı sıra, mıknatıslar elektrikli süpürgeden buzdolabına kadar günlük faaliyetlerimizde önemli bir rol oynamaktadır.

Benzer Ürünler

Menü