Düşük Alan Şiddetli Yaş Manyetik Seperatörler

Düşük alan şiddetli yaş manyetik seperatörler, 500-5000 Gauss arasında manyetik alana sahiptir. 10 mm veya daha ince tanelerin zenginleştirilmesi için kullanılırlar. Seperatörlerde sabit veya elektromıknatıslar kullanılabilir. Farklı türlerde imal edilen bu seperatörlerin, sektörde en çok tercih edilen hâli tambur tipi seperatörlerdir.

Tambur Tipi Seperatörlerin Çalışma Prensibi

Düşük alan şiddetli yaş tambur tipi seperatörlerin çalışma prensibi oldukça basit bir temele dayanmaktadır. Sulu manyetit ve gang mineralleri tekne içerisine beslenerek, suyun akış hareketi ile manyetik seperatörün yüzeyine temas eder. Seperatörün 3/1’lik kısmında yer alan sabit mıknatıs, manyetik özelliği olan taneleri tamburun yüzeyine doğru çeker ve tamburun dönüş hareketi ile manyetik mineralleri yukarıya doğru taşır. Bu esnada, mıknatıstan uzaklaşan manyetik taneler yoğunlaştırılmış kanaldan alınırken, manyetik olmayan taneler tambur yüzeyine yapışmadıkları için ayırma teknesinin altında kalır. Bu şekilde istenen ayırma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Endüstriyel ölçekte randımanı arttırması amacıyla bu seperatörler seri halde çalıştırılır. Tambur hızları 25-40 dev/ dk’ya kadar çıkabilen düşük alan şiddetli yaş tambur seperatörlerin, çapları ise 1000 mm’ye kadar çıkabilir. Besleme boyutuna bağlı olarak metre tambur genişliği için kapasitesi 10-25 t/s arasında değişmektedir.

Düşük Alan Şiddetli Yaş Tambur Tipi Seperatörlerin Kullanım Alanları

Genel olarak çalışma prensibi yaş olan manyetik tambur seperatörler birkaç standart çapta ve mıknatıs diziliş sistemi ile üretilirler. Mıknatıs diziliş şekli genellikle radyal veya eksenel olur. Düşük alan şiddetli yaş tambur tipi manyetik seperatörler özellikle manyetit mineralinin zenginleştirilmesinde ve kömür yıkama tesislerinde ağır ortamın geri kazanılması için kullanılırlar.

Seperatörlerin görüntüsü büyüktür ve akıllarda kurulumunun ve kullanımının zor olabileceğine dair soru işaretleri oluşturabilir. Ancak düşük alan şiddetli yaş tambur tipi seperatörler, neredeyse bütün sektörler içerisinde en çok tercih edilen seperatör tiplerinin başında gelir. Sanılanın aksine kurulumu ve kullanımı son derece kolay olan tambur seperatörlerin verimliliği de, düşük alana sahip olmalarına rağmen oldukça yüksektir.

Maliyet ve verimlilik dengesine bakıldığı zaman düşük alan şiddetli yaş tambur seperatörlerin, neredeyse bütün sektörlerde en çok tercih edilme nedeni kolaylıkla anlaşılabilir.

Benzer Ürünler

Menü