St Agir Sanayi Mart 2017 Taşıma Magnetleri Makalesi

Hurda Taşıma Magnetleri ve Kullanım Alanları

Adnan TUTGUN Elektrik Elektronik Mühendisi – Manyet Ltd.

Hurda taşıma magnetleri ferromanyetik malzemelerin kolay ve hızlı bir şekilde taşınması amacıyla kullanılır. Sadece bir vinç operatörü ile hurdalar istenildiği şekilde taşınabilmektedir.  Bu da işletmeler açısından süre ve iş gücü kazanımı anlamına gelmektedir. Özellikle polip ile taşınamayan küçük metallerde magnet kullanımı taşıma süresini oldukça kısaltmaktadır. Döküm ocaklarının beslemesi için hurda ve pik demirler magnet vasıtasıyla kolaylıkla taşınabilmektedir.

Hurda taşıma magnetlerindeki taşıma kapasiteleri taşınan ferromanyetik hurdanın hacimsel şekline ve metal yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir. Burada en çok yanlış algılanan nokta maksimum taşıma kapasiteleri dikkate alınarak sistemin tasarlanmasıdır. Maksimum kapasiteler magnetin tek bir parça olarak kaldıracağı demir bloğunu ifade eder. Gerçek kullanım  kapasiteleri  ise bu değerin oldukça altındadır; parça boyutları ve operatörün kullanım şekline göre değişir. Sektörde bu kaldıraçlar manyetik yüzey alanına ve manyetik güç çıkışına bağlı olarak kapasitelendirilir. Magnetten tam kapasite yararlanabilmesi için tüm yüzey alanının metale temas etmesi yüksek önem arz eder. (Bakınız Tablo-1 Örnek Kapasitelendirme )

Tablo-1 Örnek Kapasitelendirme

Hurda taşıma magnetlerinde üreticiler arasında en dikkat edilecek konu magnet gövdelerindeki üretim şekli ve kalitesidir. Magnet gövdelerinin tek parça döküm olması ve alt zırh kapaklarının sağlamlığı gerek taşıma kalitesi gerekse kullanım ömrü açısından önemlidir. Sektörde bu kaldıraçlar manyetik yüzey alanına ve manyetik güç çıkışına bağlı olarak kapasitelendirilir.

Hurda taşıma magnetlerindeki kullanım ömürlerini en çok etkileyen faktör operatörlerin kullanım şekilleridir. Bu magnetler üretici firmalar tarafından değişmekle beraber %70-75 kullanım periyoduna sahiptir. Özellikle bu periyodların üstüne çıkılması ve magnetlerin açık unutulması kullanım süresinceki en büyük hatalardır.

Menü